Nesen gadījās paklausīties kārtējo Tax Chats podkāsta sēriju, kurā parasti divi ASV grāmatvedības profesori apspriež dažādas nodokļu tēmas. Vienā no tām (š.g. 7.decembra sērijā) viņi runāja par to, ka ASV tagad plāno ieviest 1% akcīzes nodokli uz .. savu akciju atpirkšanu. Proti, nodokli piemērotu, ja uzņēmums no akcionāra atpērk savas akcijas.

Kādēļ šāds nodoklis?

Podkāstā minēts piemērs (sk.zīmējumu). Pieņemsim, ka Džefam pieder 2 akcijas uzņēmumā Tax Chats, kurā viņš ieguldījis USD 100. Uzņēmumā akcionāram (Džefam) izmaksājamā peļņa ir USD 200, no kuras Džefs nolēmis izņemt USD 100. Ja uz dividendēm piemērojamais nodoklis ir 20%, tad klasiskā gadījumā Džefs samaksās IIN USD 20. Taču Džefs dividenžu izmaksāšanas vietā var pārdot vienu no savām akcijām atpakaļ uzņēmumam. Akciju atpakaļ-pirkšana ASV esot samērā ikdienišķs darījums. Tad Džefs samaksās IIN vairs tikai USD 10 ((100 – 50) x20%), pārdodot akciju pa tās tirgus cenu. Lai izlīdzinātu situāciju starp abiem darījumu veidiem, kas pēc būtības noved pie tā paša rezultāta – USD 100 Džefa kabatā, ASV plāno ieviest šo akcīzes nodokli akciju atpirkšanai savā uzņēmumā.

Atšķirības nodokļos, ja akcionārs nav no ASV

Podkāstā tālāk kungi arī spriež, ka dividenžu izmaksāšana no ASV uz ārzemju akcionāriem ir apliekama ar nodokli, bet kapitāla pieaugums no savu akciju atpirkšanas – nav. Starp citu, vai zinājāt, ka ASV ir atšķirība starp tradicionālo C-corporation un LLC? Vispārējā gadījumā C-corp gan uzņēmums, gan akcionārs maksā katrs savus nodokļus, bet LLC gadījumā uzņēmuma peļņa apliekas akcionāra līmenī, gluži kā personālsabiedrībās.

Tas uzvedināja mani uz pārdomām..

Paņemsim tos pašus ciparus Latvijas situācijā. Kā zināms, UIN likumā ir normas, kas paredz iespēju neaplikt ar UIN kapitāla pieaugumu (peļņu) no kapitāla daļu pārdošanas, ja daļas vai akcijas bijušas uzņēmuma īpašumā vismaz 3 gadus. Tātad, Latvijas UIN sistēmā tālredzīgs biznesmenis, teiksim – Pēteris, jau sākumā izveido palielu pamatkapitālu viņa SIA 1, kas to pašu iegulda tālāk SIA 2. Pēc 3 gadiem SIA 1 pārdodot daļu no savām kapitāla daļām SIA 2 iegūs ar UIN neapliekamu kapitāla pieaugumu.

Savas akcijas ne vienmēr drīkst atpirkt, bet..

Uzņēmumam (SIA 2), kas no akcionāra (SIA 1) ir atpircis akcijas, parasti ir divas iespējas – tās pārdot kādam citam akcionāram vai samazināt par šīm akcijām kapitālu. Komerclikums saka, ka uzņēmums nemaz nedrīkst atpirkt pats savas daļas, izņemot gadījumus, kad drīkst. Bet izņēmumu, kad drīkst, ir daudz. Piemēram, sabiedrībai samazinot pamatkapitālu, izņemot no apgrozības daļu akciju un tās dzēšot.

Vēl viens labs piemērs par kapitāla pieauguma nodokli

Interesantas ziņas tikko atnākušas no Eiropas dienvidiem. Grieķija tikko apturējusi kapitāla pieauguma nodokļa (IIN) piemērošanu, kas saistīts ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem līdz 2024. gada beigām. Šāda rīcība saistīta ar plānu stimulēt Grieķijas nekustamā īpašuma tirgus, kā arī atbalstīt būvniecības un tehnisko pakalpojumu nozares Grieķijā. Grieķi atcerējušies, ka nodokļu stimuli jau vēsturiski ir ļoti efektīvs paņēmiens cilvēku uzvedības stimulēšanai – ASV un Grieķijas piemēri to apliecina. Cerams, jaunā valdība to nepiemirsīs, kaut gan nekustamā īpašuma tirgus pārstāvji ir skeptiski, ka ar nodokļu stimulu vien tirgus varētu aktivizēties.