VID jāsāk praktizēt izlīgumus! Vakar pēc šī bloga publicēšanas čatojām ar kādu ierēdni par manu bloga beigās izteikto priekšlikumu, ka ap 500 cilvēkiem no kontroles, piedziņas un juristu pārvaldēm vairs nebūs, ar ko nodarboties, ja VID nevis centīsies nogremdēt biznesu, kas varētu būt ko pārkāpis, bet ar tiem izlīgt. Tiesas arī būtu priecīgākas.

Iekšējās vadlīnijas VID jau esot

Vēl varētu pieķert klāt Lietuvas pirms-tiesas strīdu izskatīšanas neatkarīgas komisijas modeli, kas atvēsina daudzus iekarsušos prātus, atturot tos no gadiem ilgas tiesāšanās nodokļu uzrēķinu lietās. Man, gan, vairāk šķita, ka bez detalizētākas izlīgumu procedūras apraksta VID darbinieki baidīsies slēgt izlīgumus dēļ potenciāliem korupcijas apvainojumu riskiem. Taču čatošanas partneris pačukstēja, ka VID jau iekšējā kārtība esot izstrādāta šādu līgumu slēgšanai.

Normatīvā bāze jau sen gatava

Iegūglējot vārdu ‘izlīgums’, atnāk šis links uz VID mājas lapu, kur aprakstīta likumā Par nodokļiem un nodevām paredzētā izlīguma procedūra. Par to šoreiz nav runa, jo N&N likuma procedūra paredz, ka nodokļu maksātājam jāpiekrīt VID uzrēķinam un tad ir iespēja būtiski samazināt soda un nokavējuma naudas. Runa ir par reālu izlīgumu (administratīvo līgumu), par ko Valsts kanceleja jau 2013 gadā izveidojusi šo augstāk redzamo infografiku, bet Tieslietu ministrija 2016.g. te sagatavojusi detalizētas vadlīnijas – kā šāds izlīgums slēdzams.

Biznesa vide būtu krietni labāka, ja..

Mūsu lietvedībā vien ir daudzi strīdi ar VID, kur uzņēmums saņēmis milzu uzrēķinu un tas nereti apdraud uzņēmuma pastāvēšanu. Pat ja uzņēmumam ir taisnība, tam ir vēl jāsamaksā uzrēķinu un jāizdzīvo vismaz 3-4 gadus (tas vēl ir ātri) līdz spriedumam. Tādēļ pat šādās lietās uzņēmumi būtu gatavi iet uz kompromisu un kādu saprātīgu summu samaksāt, lai tik varētu sakārtot problēmu un ķerties atpakaļ pie pamata biznesa. Līdz karjeras beigām noteikti atcerēšos kādu ražošanas uzņēmumu, kuru VID šādi nogremdēja – Augstākā tiesa nosprieda, ka uzņēmumam ir taisnība.. pāris dienas pēc tam, kad uzņēmums šī strīda dēļ jau bija likvidēts un izslēgts no UR.

Ar ko sākt, kamēr VID vēl par šo domā?

Jāzina savas tiesības un katrā strīdā jāpiedāvā VID izlīgumu, kā to paredz šī likuma norma:

Izskatot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu, iestāde pirms lēmuma pieņemšanas apsver izlīguma (administratīvā līguma) noslēgšanas iespēju. Ja iestāde atzīst izlīguma noslēgšanu par iespējamu, tā informē privātpersonu par izlīguma procesu un iespējamiem izlīguma noteikumiem, lai šī persona varētu izteikt savu viedokli par izlīguma noslēgšanas iespēju.

Administratīvā procesa likums