Senāta tiesnese Diāna Makarova nu jau iekarojusi savu stabilu lomu, kā kvalitatīvu semināru vadītāja par šo tēmu. Noklausoties svaigāko lietu apkopojumu, te apkopošu atziņas, kam man šķita vērtīgākās, kopā ar saviem nelieliem komentāriem.

Par darījuma esamības pierādīšanas pienākuma sadalījumu

Ja nav konstatējams, ka nodokļu maksātājs formāli sastādījis dokumentus bez reālas preču un pakalpojumu aprites, paliek spēkā pieņēmums, ka preces piegādātas (pakalpojumi sniegti). Ja ar pierādījumiem nodibināts, ka pārdevējs nevarēja preces piegādāt vai pakalpojumu sniegt, nevar izslēgt, ka pircējs preces vai pakalpojumus saņēmis, nezinot par to, ka darījumu neizpilda tā nolīgtais darījumu partneris.

Ne vienmēr 50% PVN atskaitāms par auto

PVN nav atskaitāms 50% apmērā, ja auto nopērk uz SIA un to neizmanto SIA saimnieciskajā darbībā vai izmanto minimāli.

PVN atskaitīšana dzīvokļiem – privāta izmantošana vai investīcija pārdošanai?

Pēdējos gados nereti redzēts, ka cilvēki naudu iegulda dzīvokļos, kam īpašnieks ir SIA. Tad tiesai ir dilemma – vai ļaut atskaitīt priekšnodokli par šādu dzīvokļu iegādi. Kādā lietā tiesa atsaucās uz noteiktiem dzīvokļu izmantošanas mērķiem kā kritēriju. Te vēl paredzu plašu tiesāšanos par investīciju dzīvokļiem, kur ir labvēlīga ES tiesu prakse. Kā būtu, ja plānots pārdot dzīvokli ar PVN (aplikt neapliekamu pārdošanu)? Tomēr šādiem dzīvokļiem PVN atskaitīšanas izredzes pasliktina īpašnieka paša (vai radinieku) dzīvošana tur. Te var vilkt paralēles ar iepriekš minēto auto tiesas atziņu – PVN nebūs atskaitāms, ja to iegādājas uz SIA, bet lieto personīgam patēriņam, kaut arī beigās pārdos ar PVN. Nevajadzētu aizmirst, ka luksusa precēm vispār ES direktīva aizliedz PVN atskaitīšanu. Taču, ja SIA tirgojas ar dimantiem un SIA īpašnieka sieva nēsā gredzenu ar dimantu, līdz to pārdos? Te tiesai būs ne pārāk viegls darbiņš katrā gadījumā nošķirt – vai tirdzniecības (investīciju) vai patēriņa komponente ir būtiskāka attiecīgā SIA bizītī.

Nav noteikts, cik drīz pēc avansa rēķiniem jāseko precei

PVN likuma normās nav noteiktas sekas gadījumā, ja pēc avansa samaksas neseko darījuma izpilde. Tomēr priekšnodokļa atskaitīšana ir atsakāma vai koriģējama gadījumā, ja prece nav piegādāta, pakalpojums nav sniegts vai ir konstatējama PVN sistēmas ļaunprātīga izmantošana. Tādējādi apstākļos, kad darījums starp pieteicēju un rēķinā norādīto preču piegādātāju, lai arī novēloti, tomēr faktiski ir noticis un pieteicēja preces ir saņēmusi, VID prasība anulēt darījumu un avansa rēķinu un izrakstīt jaunu rēķinu par preču piegādēm nav ok. Tāpat arī apstāklis, ka kopš avansa samaksas brīža objektīvu iemeslu dēļ bija mainījušies darījuma apstākļi un faktiski tika piegādāta prece, kas nav pilnībā identiska sākotnēji plānotajai, pats par sevi nevar būt pamats secinājumam, ka konkrētais darījums bija jāanulē.

0% piemērošana auto izvešanai – ar izvešanu vien nepietiek!

Aizdomas rada vairākas tēzes, g.k. par to, ka 0% piemērošanai nepieciešams pārliecināties, ka auto reģistrēts citā valstī un par to tur samaksāts PVN. Tas varētu būt pretrunā PVN piemērošanas principiem, jo 0% piemērošanai ir jāpierāda izvešanas faktu. Sīkāku skaidrojumu prasās noskaidrot tēzei, ka preci jānodod pircējam, nevis jebkurai citas dalībvalsts personai. Kā ir ar pilnvarojumu vai ķēdes darījumiem (A-B-C-D, kur A piegādā D)? Tādos gadījumos pircējs ir interpretējams termins, kur nodošana citai personai jābūt ok.

Parāda ieskaits maksātnespējas gadījumā

Tiesa šādiem gadījumiem nepārprotami pateikusi, ka Maksātnespējas likuma kārtībai ir priekšroka. Tāpēc VID jāstājas šajā likumā noteiktajā rindā, ja nodokļu parādnieks kļuvis maksātnespējīgs, bet tam radusies PVN pārmaksa. Tādēļ vienkārši pārmaksas ieskaits pret parādu bez maksātnespējas procesa nav ok.

Likās, ka pats par sevi saprotams jautājums, bet kāds par to bija gatavs tiesāties..

Preču iegāde, kas nav saistīta ar preču ievešanu vai citu darījumu, kas saistāms tieši ar Latviju, nav uzrādāma Latvijā.