Cik jāmaksā mantiniekiem nodokļos? 

Latvijā mantošanas nodokļa nav, kā jau rakstīju iepriekš, atšķirībā no citām valstīm. Ir notāru takses, kas rēķināmas % no mantojuma. Ja manto dzīvesbiedrs un bērni, kas dzīvo kopā ar mantojuma atstājēju – 0,25%, bet tiem, kas nedzīvo kopā – 0,5%. Notāru takses rēķināmas neatkarīgi no tā vai manto pēc likuma, līguma vai pēc testamenta. 

Labāk dāvināt, ne mantot

Tāpat skaidrs, ka laulātajam un tuvākajiem radiniekiem mazliet labāk mantojumu atstāt mantiniekiem, pirms nāves to uzdāvinot. Tad par dāvinājumu nebūs ne IIN, ne arī notāru takses. Tikai mantojuma atstājējam jāpadomā, lai kāds no mantiniekiem, kas tādā veidā nav apdāvināts, nevarētu apstrīdēt dāvinājumu kā neatraidāmais mantinieks. Praksē droši vien šis nav vienkāršs risinājums, jo mantojuma atstājējs jau parasti nevar paredzēt savu galu.

Un kā ar nekustamo?

Mazliet jāuzmanās ar nekustamo īpašumu, jo tur valsts nodevas apmēri dažādiem mantošanas un dāvināšanas gadījumiem ir stipri atšķirīgas. Tomēr pamatprincips – valsts nodevas mantošanai tuvākajiem ir tādas pašas kā iepriekš minētās notāru takses (0,25% un 0,5%), bet dāvināšanai – 0,5%. 

Kāda mantošana tomēr apliekas ar IIN?

Tagad paskatīsimies uz specifiskākām situācijām un jautājumiem. Pirmkārt, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) mantojumam apliekas vien valsts fondētās pensijas kapitāls un autortatlīdzības. 

Par autoratlīdzībām skaidrs, bet kas ar pensiju mantošanas nodokļiem? 

Kā zināms, no VSAOI 20% aiziet pensiju kapitāliem, no kuriem 14% nonāk 1.līmenī, bet 6% – 2.līmenī, par ko var izvēlēties uzkrātā kapitāla pārvaldītāju. 

3 izvēles

Kopš 2020.gada, pateicoties Toma Kreicberga iniciatīvai, jebkuram pensiju 2.līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis pensiju, jau tagad ir tiesības izvēlēties, ko darīt ar 2.līmenī uzkrāto kapitālu viņa/viņas nāves gadījumā, ja vēl nav iestājies pensijas vecums:

  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
  • pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
  • nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Labāk neatstāt kopējā katlā

Ja neiesniedz iesniegumu VSAA par 2. vai 3. punkta izvēlēm, tad šķietami manas nāves gadījumā mans uzkrātais 2.līmeņa pensijas kapitāls iekritīs valstij kopīgā katlā, nevis nonāks maniem mantiniekiem. Tomēr ne gluži tā – uzkrāto kapitālu ņems vērā bērnu apgādnieka zaudēšanas pabalsta apmēra noteikšanai. 

Nodot citas personas pensiju 2.līmenim vai mantojumā?

Juridiskās atšķirība starp nodošanu citas personas 2.līmenim un mantošanu

Jautājums nav pārāk svarīgs, ja šī cita persona ir laulātais un nav citu mantinieku. Taču vairumā gadījumu mantinieku ir vairāk – tur arī būtiskākā atšķirība – nodot vienam uz pensijas kapitālu vai vairākiem mantiniekiem. Nodošanas citai personai iespēja var būt svarīga, nododot kādam, kas pēc likuma nemaz nav mantinieks – mīļākajam, piemēram. Šķiet, pensijas uzkrājuma nodošana citai personai neietilpst kopējā mantojuma masā, tāpēc šis nodotais uzkrājums arī neatbildēs par mantojuma atstājēja parādiem, ja tādi ir. Vēl, protams, ir iespēja atstāt mantojumā uzkrāto pensijas kapitālu vairākām noteiktām personām, bet ne visiem likumiskajiem mantiniekiem. Tad jātaisa testamentu vai mantošanas līgumu. 

Nodokļu atšķirība starp nodošanu citas personas 2.līmenim un mantošanu

Otrs, formāli ir atšķirība arī no IIN viedokļa, jo likums paredz aplikt ar IIN tikai mantoto pensijas kapitālu, nevis to, ko nodod citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam. Tomēr šī priekšrocība ir mānīga – šī summa apliksies ar progresīvo IIN, kad kapitāla ieguvējs saņems attiecīgo kapitālu, kopā ar citām pensijas izmaksām. Tomēr lielajām pensijām var būt atšķirīga likme – 23% mantošanas gadījumā, bet progresīvā – pievienojot citas personas 2.līmeņa kapitālam (20% – līdz 20k; 31%, ja gada apliekamais ienākums pārsniedz EUR 78100).  Jebkuras (pensijas uzkrātā kapitāla) mantošanas – arī testamentārās un līgumiskās – gadījumā būs piemērojams IIN. 

Kā pieteikt VSAA savu izvēli?

Iesniegums pieejams te un man to aizpildīt un iesniegt aizņēma ap 5 minūtēm. Protams, dažkārt mīlestība atnāk un aiziet. Ja tā ir aizgājusi, derētu atcerēties uzrakstīt jaunu iesniegumu VSAA par pensiju kapitāla 2.līmeņa kapitāla nodošanu citai personai vai mantiniekiem. 

Piesakoties vecuma pensijai labāk apdrošināties

Man sanāk, ka piesakoties vecuma pensijai cilvēkam ir izvēle – uzkrāto 2.līmeņa kapitālu pieskaitīt pensijai vai noslēgt mūza pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību. Pirmā gadījumā, noliekot karoti jau pēc dažiem mēnešiem pēc pensijas vecuma sasniegšanas, uzkrātais 2.līmeņa kapitāls paliks valsts kabatā. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, ir iespēja norādīt labuma guvēju, kurš nāves gadījumā saņems mirušajam neizmaksāto uzkrājumu.

Nodokļi ārvalstu pensijām

Starp citu, šogad VID publiskojis metodiku par IIN ārvalstu pensijām. Ar šo metodiku vien var nepietikt, lai noteiktu piemērojamos nodokļus ārvalstu pensijām, jo vēl ir jāņem vērā nodokļu konvencijas – IIN korektai noteikšanai, bet VSAOI piemērošanai – ES sociālās apdrošināšanas regulas un starptautiskie līgumi. 

Un kā ar IIN, kad mantinieks pārdod mantoto?

No mantinieku viedokļa svarīgi atcerēties, lai no vilka bēgot, neuzskrietu virsū lācim. Proti, bēgot no 0.5% mantošanas takses, mantinieks varētu vēlēties, lai mantojot uzrādās pēc iespējas mazāka mantotā īpašuma vērtība. Taču, kad īpašumu mantinieks kādreiz pārdos, tad ar 20% IIN apliksies starpība starp pārdošanas cenu un mantojuma apliecībā norādīto vērtību. Tas ir gluži tāpat, kā kādreiz bija ar zemesgrāmatas valsts nodevām. Dzīvokļu pircēji, norādot līgumā mazāku dzīvokļa cenu par patieso (lai būtu mazāka zemesgrāmatas valsts nodeva), bieži neaizdomājās, ka tādējādi viņi palielina ar 20% IIN apliekamo vērtību, kad kādreiz vēlēsies šo dzīvokli pārdot. Pie zināmiem nosacījumiem ar IIN neapliek mantotas lauksaimniecības zemes pārdošanu. 

Ja bērni dzīvo ārzemēs? 

Tad jāpiemēro tās valsts likumus, kurā bērns dzīvo. Papildus Latvijas notāru taksēm, jo mantojuma lieta (mirušajiem) Latvijas nodokļu rezidentiem kārtojama Latvijā. Pastāv mantošanas konvencijas, lai novērstu mantojuma dubulto aplikšanu ar nodokļiem. Acīmredzot Latvija tādas nav slēgusi nelielo notāra takšu apmēra dēļ un tādēļ, ka tas nemaz nav nodoklis.

Ja dzīvesbiedrs nav ar mani reģistrējis laulību? 

Kā zināms, ar IIN neapliek jebkuras dāvanas radinieku starpā. Nesen bija tiesas spriedums, kas pieļāva dāvināšanu bez IIN tiem dzīvesbiedriem, kas pastāvīgi dzīvo kopā, bet nav reģistrējuši laulību. Par notāru taksēm tas nav ierakstīts likumā, tāpēc pie lielākām summām var nākties par šo pacīnīties tiesā, bet izredzes uzvarēt šādu lietu ir labas. 

Prātīgi pār tiltu!

Tomēr iesaku neaizrauties ar shēmošanu. Protams, katram ir plašas izvēles iespējas piemērot tādu darījuma struktūru, kādu labpatīkas. Tomēr nevajag aizmirst, ka VID, savukārt, ir tiesības skatīties uz darījumiem vai korporatīvajām struktūrām, kā prioritāro vērtējot to ekonomisko būtību, nevis juridisko formu. Tomēr lielu uzņēmumu un citu īpašumu nodošanu nākamajām paaudzēm noteikti vērts plānot laikus, kaut vai lai izvairītos no mantinieku plēšanos Maligina stilā. Piemēram, ja Latvijas tiesības nesniedz vajadzīgo risinājumu, var sākt domāt par, piemēram, trasta citā jurisdikcijā mehānismu anglo-sakšu tiesībās. Šāda mehānisma veidošanai, protams, nodokļu iemesli nevar būt galvenie.